لیتیوم برماید، اینهیبیتور، اکتیل الکل

گروه صنعتی آب حیات در راستای تامین نیاز مشتریان در حوزه مواد شیمیایی مرتبط با چیلرهای جذبی فعالیت می کند و عرضه کننده محصولات شرکت هانچانگ کشور کره جنوبی در ایران می باشد.

هانچانگ ایران

hanchang

معرفی شرکت هانچانگ

شرکت هانچانگ در سال 1985 در شهر هواسونگ کشور کره جنوبی کار خود را آغاز کرد. این شرکت در زمینه تولید لیتیوم برماید به عنوان یک جاذب آب که در چیلرهای جذبی کاربرد دارد؛ فعالیت می کند. این شرکت فعالیت های دیگری در زمینه مواد الکترونیکی نیز دارد.

تلنگر

درباره گروه صنعتی آب حیات

گروه صنعتی آب حیات در راستای تامین نیاز مشتریان در حوزه مواد شیمیایی مرتبط با چیلرهای جذبی فعالیت می کند و عرضه کننده محصولات شرکت هانچانگ کشور کره جنوبی در ایران می باشد.

در این راستا محصولات مختلفی از جمله لیتیوم برماید بر پایه های کرومات، مولیبدات و نیترات، انواع اینهیویتورها بر پایه های ذکر شده و اکتیل الکل را ارائه می دهد.

محصولات ما

لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید یا برومید لیتیوم ترکیب شیمیایی برم و لیتیوم است. طبیعت فوق العاده هیدروسکوپیک آن و مدل خاص نمکی آن که بسیار شبیه به نمک طعام است این ماده را از سایر برومیدهای مشابه متمایز کرده است. به این دلیل و به خاطر خواص دگیر آن این ماده به عنوان ماده خشک کننده در سیستمهای سرماساز بر پایه جذبی استفاده می شود.

اینهیبیتور

ممانعت کننده یا اینهیبیتورها افزودنی هایی هستند که با ایجاد تغییر و تحول بر روی سطح فلزات، محیط و یا هر دو، خوردگی را تحت کنترل در آورده، شیوه عمل انها ایجاد اختلال در واکنش های آندی، کاتدی و یا هر دو آنهاست که باعث کاهش سرعت خوردگی می گردد.

اینهیبیتور
اکتیل الکل

اکتیل الکل

در چیلر جذبی اضافه کردن مقدار مشخصی مواد افزودنی به لیتیوم بروماید یک هنر محصوب می شود. از قبیل اکتیل الکل (2 ethyl-n-hexanol) که در چیلرهای جذبی که آب به عنوان مبرد و لیتیوم بروماید به عنوان جاذب می باشد، باعث افزایش ظرفیت چیلر جذبی می شود.

با ما تماس بگیرید

۴۱ ۰۵ ۱۰ ۸۸ ۰۲۱